91-418-73-25

E-mail szkoły

Suport

historia

Historia

Witaj Podróżniku  

 

Gimnazjum swoją działaność rozpoczęło w dniu 1 września 1999 r, od 1 września 2002 mieści się w nowym budynku, a dnia 16 października 2006 zostało szkole nadane imię Jana Pawła II.

W pierwszym roku nauki uczyło się 127 uczniów w pięciu oddziałach klas pierszych. Dziś do naszej szkoły uczęszcza młodzież z całej gminy, która uczy się w dobrych warunkach, korzysta z nowoczesnego sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej, biblioteki, świetlicy oraz hali sportowej.

Stwarzamy naszym uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach pozalekcyjnych, dzięki czemu biorą udział w konkursach przedmiotowych, licznych zawodach sportowych, przeglądach artystycznych czy akcjach charytatywnych. Zaznaczyliśmy swoją obecność w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych z języka polskiego, fizyki, geografii, Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Konkursie Interdyscyplinarnym "Homo Sum", wojewódzkim przeglądzie chórów i zespołów kameralnych, konkursie "Śladami ludzkich łez", "Złote Pióro Głosu", finale wojewódzkim Gimnazjady w Unihokeju chłopców i dziewcząt, Euroregionalnej Olimpiadzie Sportowej, gdzie nierzadko byliśmy nie tylko uczestnikami,  ale finalistami i laureatami.

Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle poszerza swoje kompetencje. Naszym priorytetem są działanie na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i stale dążymy do ciągłej poprawy efektów kształcenia, aby nasz absolwent samodzielnie funkcjonował w otaczającym go świecie, łatwo nawiązywał kontakty, otaczał się kręgiem przyjaciół, znał dwa języki obce, a także wierzył w siebie i swoje możliwości, miał określone zainteresowania, które pomogłyby mu dokonać wyboru dalszej drogi.

 

Z dniem 1 września 2019 r., po 20 latach istnienia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie zakończy swoją działalność z powodu reformu edukacji, liwidującej gimnazja.

Prace budowlane 
S1

 

Nowe Gimnazjum
S2

 

 kreatoe2